امید به زندگیهمیشه رفتن رسیدن نیست. ولی برای رسیدن باید رفت. در بنبست، راه آسمانی باز است. پرواز بیاموزیم....بهتر است بدانيم که..... یکشنبه ۱٥ مهر ،۱۳۸٦۱٠:٤۸ ‎ب.ظ

برای استجابت دعا چه باید کرد؟ 

شک و تردید همواره حالاتی آشنا برای انسانها بوده است. افراد مردد به این سو و آن سو می نگرند و همواره این سوال برایشان پیش می آید که آیا قدرتی وجود دارد که بتوان از آن کمک گرفت. این تردید به خاطر عدم اعتماد و ایمان کامل به وجود قدرت برتری است که تمام کائنات را زیر قدرت خود دارد.
هنگامی که در حالت دعا قرار می گیرید با این موضوع ایمان داشته باشید که قدرت روحی شما تنها علت و سبب و تنها عامل نجات دهنده شماست و از صمیم قلب اطمینان حاصل کنید که با وجودآن هر غیر ممکنی ممکن و هر عملی میسر می شود. در وهله اول این جمله تاکیدی را همواره با خود تکرار کنید: روزی خواهد رسید که من به آرزوی خود برسم. آری روزی می رسد که من خوشبختی خود را بیابم، اما فراموش نکنید که خواست و آرزوی خود را به آینده و به بعد موکول نکنیم و آن چه می خواهیم در زمان حال از ضمیر باطن بخواهیم و به آسانی بدان جان ببخشیم و البته این در صورتی میسر است که به آن ایمان کامل داشته باشیم.
هنگامی که برای کسی دست دعا به سوی آسمان بلند می کنید او را در اعماق روح و ضمیر باطن خود بنشانید و او را با چهره ای شاد و روحی آزاد ببینید و از اینکه دعایتان مستجاب خواهد شد شکر گزاری کنید . هنگامی که با روح و اعتقاد روبه سوی خداوند می کنید با شناختی که از او دارید میدانید که آرزویتان را بر آورده خواهد کرد.
 
زیرا خداوند هرگز با شکست میانه ای ندارد . نه آن را می شناسد و نه آن را برای بندگانش می خواهد. بعنوان مثال اگر تصویر تندرستی عزیز بیمار خود را به ذهنتان بسپارید و تمامی دقت خود را بر روی بهبودی او متمرکز کنید خداوند نیز بر این تمرکز ذهن شما صحه خواهد گذاشت.
آخرین مرحله دعا شامل شناخت و قبول آن است و اعتقاد به این مسئله که حتما اجابت خواهد شد. اما این نکته را به خاطر داشته باشید که ما هرگز قادر به دیدن وجدان و ضمیر و اعتقادات باطنی خود نیستیم، اما می توان با قدرت ایمان به آرزوهای خود جامه عمل بپوشانیم و دعاها را مستجاب کرد.
اما بیشتر اوقات این سوال به ذهنمان خطور می کند :(پس چرا دعاهایمان مستجاب نمی شود؟) پاسخ آن در سوال پنهان است. زیرا ترس و تردید در آن به خوبی روشن است . چنان به خداوند ایمان داشته باشید که در کودکی خود را به مادر می سپردید و جز او کس دیگری را نمی شناختید و عشق او را با تمام و جود احساس می کردید هنگامی که در مورد استجابت دعاهایتان دچار شک می شوید، دقت خود را بر خواسته تان متمرکز کنید. پس از آنکه تمام ذهن و فکر خود را از این فکر و ایده انباشتید، پس از چندی شاهد رشد و شکوفایی آن خواهید شد.

ياد يه بيت شعر افتادم كه از زبان خداست براي ما بنده ها:

يكبار به اخلاص بيا درگه ما              گر كام تو برنيامد آنگه گله كن

(اگه اشتباه نكنم: مولانا)

 ما را هم از دعاي خيرتون بي نصيب نكنيد.