تشکر و قدردانی - امید به زندگیهمیشه رفتن رسیدن نیست. ولی برای رسیدن باید رفت. در بنبست، راه آسمانی باز است. پرواز بیاموزیم....تشکر و قدردانی چهارشنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸٦۱:۳۳ ‎ق.ظ

از بانوی شهر رویا و همچنین آقای عزیزی به خاطر زحمتی که در ساخت این وبلاگ کشیدن سپاسگذارم