خدايا منا ببخش.. - امید به زندگیهمیشه رفتن رسیدن نیست. ولی برای رسیدن باید رفت. در بنبست، راه آسمانی باز است. پرواز بیاموزیم....خدايا منا ببخش.. پنجشنبه ٤ بهمن ،۱۳۸٦۸:۳٦ ‎ب.ظ

سلام

اومدم پستما پاك كردم.

چون مي خوام از اين به بعد يه جوره ديگه زندگي كنم.

چون فهميدم اين دنيا و آدماش حتي ارزش غصه خوردنم ندارن.

چون فهميدم ......

 

ديگه غصه مشكلاتما نمي خورم.

چون يكي را دارم خيلي دوسم داره، مي دونم كه تنهام نمي ذاره، هميشه تو مشكلات كنارمه، همونيه كه تو بيوگرافيم نوشتم، خدا.

خدا همه بندهاشا مورد آزمايش قرار مي ده، يه موقع ما بندها وسيله آزمايش ديگرون مي شيم، يه موقع هم ديگرون وسيله آزمايش ما مي شن.

 

خدايا از اينكه براي لحظه اي فراموشتم كردم منا ببخش.

خدايا از اينكه يادم رفت چقدر نعمتهاي قشنگي بهم دادي و من عوض اينكه شكر اونا را به جا بيارم، به گله و شكايت مشكلاتم پرداختم، منا ببخش.

خدايا از اينكه، از طريق يه دوست خوب يادم آوردي كه چقدر دوسم داري ازت ممنونم.

خدايا تو تنها كسي هستي كه همه جا در همه وقت در كنارمي.

خدايا منا به حال خودم وامگذار.

 

خدايا خيلي دوست دارم.

 

 

 

از اينكه پست قبليم، (كه پاكش كردم) باعث مكدر شدن خاطر بعضي ازدوستان شده بود معذرت مي خوام.