بازگشتی دوباره....... - امید به زندگیهمیشه رفتن رسیدن نیست. ولی برای رسیدن باید رفت. در بنبست، راه آسمانی باز است. پرواز بیاموزیم....بازگشتی دوباره....... یکشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸٦۱۱:٤٤ ‎ق.ظ

 مواظب پاره آجر باشید

روزی مردی ثروتمند در اتومبیل جدید و گران قیمت خود با سرعت فراوان از خیابان کم رفت و آمدی می گذشت . نا گهان از بین دو اتومبیل پارک شده در کنار خیابان یک پسر بچه پاره آجری به سمت او پرتاب کرد . پاره آجر به اتومبیل او برخورد کرد . مرد پایش را روی ترمز گذاشت و سریع پیاده شد . و دید که اتومبیلش صدمه زیادی دیده است . به طرف پسرک رفت و او را سرزنش کرد . پسرک گریان با تلاش فراوان بالاخره توانست توجه مرد را به سمت پیاده رو ، جایی که برادی فلجش از روی صندلی چرخ دار به زمین افتاده بود جلب کند . پسرک گفت : " اینجا خیابان خلوتی است و به ندرت کسی از آن عبور می کند برادر بزرگم از روی صندلی چرخ دارش افتاده بود و من زور کافی برای بلند کردنش ندارم . برای اینکه شما را متوقف کنم ناچار شدم از این پاره آجر استفاده کنم ." مرد بسیار متأثر شد و از پسر عذر خواهی کرد . برادر پسرک را بلند کرد و روی صندلی نشاند و سوار اتومبیل گران قیمتش شدد و به آرامی به راهش ادامه داد.

در زندگی چنان با سرعت حرکت نکنید که دیگران مجبور شوند برای جلب توجه شما پاره آجر به طرفتان پرتاب کنند .

خدا در روح ما زمزمه می کند و با قلب ما حرف می زند . اما بعضی وقت ها زمانی که ما وقت نداریم گوش کنیم ، او مجبور می شود که پاره آجری به سمت ما پرتاب کند . این انتخاب خودمان است که گوش کنیم یا نه !

 

 سنگی که کم شد

یکی از بزرگترین بناهای تاریخی شهر کیوتو ، یک باغ است . محوطه ای که از پانزده سنگ تشکیل شده است .

باغ اصلی ، شانزده سنگ داشت . بنا به داستان ، همین که باغبان کارش را تمام کرد ، از امپراتور خواست که از باغ دیدن کند.

امپراتور گفت : "عالی است . زیباترین باغ ژاپن است و این سنگ ، زیباترین سنگ باغ است"

باغبان بی درنگ سنگی را که امپراتور پسندیده بود ، از باغ برداشت و بیرون انداخت.

بعد به امپراتور گفت :" حالا این باغ کامل و هماهنگ است . هیچ عنصری در آن ، متمایز از بقیه عناصرش نیست و هر کس آن را می بیند ، از هماهنگی کامل آن لذت می برد "

باید  همچون زندگی ، تمامیت یک باغ را در نظر گرفت. اگر شیفته ی یکی از جزئیات شویم ، تمام جزئیات دیگر ، زشت به نظر می رسند.