دوستي. تنهايی. خداحافظييييييييييييييييييييی......... - امید به زندگیهمیشه رفتن رسیدن نیست. ولی برای رسیدن باید رفت. در بنبست، راه آسمانی باز است. پرواز بیاموزیم....دوستي. تنهايی. خداحافظييييييييييييييييييييی......... یکشنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸٦۳:٤٢ ‎ب.ظ

دل من دیر زمانی ست که می پندارد  

دوستی نیز گلی ست  

مثل نیلوفر نازساقه ای ترد و ظریفی دارد   

بی گمان سنگدل است آنکه روا می دارد   

جان این ساقه نازک را دانسته بیازارد   

گر به آن گونه که بایست به بار آید   

زندگی را به دل انگیز ترین چهره بیاراید  

آن چنان با تو در آمیزد این روح لطیف  

که تمنای وجودت همه او باشد و بس  

بی نیازت سازد از همه چیزو همه کس

زندگی گرمی دلهای به هم پیوسته است  

تا در آن دوست نباشد همه دلها بسته است  

دوست می باید داشت.  

دوست می باید داشت.   

دوست می باید داشت.   

دوست می باید داشت.  

ஜஜஜஜஜஜஜஜஜஜஜஜஜஜஜஜஜஜஜஜஜஜஜஜஜஜஜஜஜஜ 

 زچشم حیله و افسون تو برداشتم شوق نگاهم را 

 و آن تاجی که از گل های لادن

 در بهار عشق تو از خون چشمانم بپروردم  

 به یک افسون بی پایان و سر گردان  

خزان کرد م 

 نه تنها عشق تو هر عشق دیگر را به دل کشتم  

و تنها می روم این راه را با دیده ای پر خون

اگر اشکی پدید آید از این رفتن 

بدان هر قطره اش پیمانه ای اندوه  بر خون است 

ஜஜஜஜஜஜஜஜஜஜஜஜஜஜஜஜஜஜஜஜஜஜஜஜஜஜஜஜ                

سلام بر دوستان با معرفت و خوبم

برای مدتی نمی تونم در خدمتتون باشم چون باید برای امتحاناتم وقت بذارم و نمی تون بایم به روز  کنم. ازاین بابات خودم خیلی ناراحتم. ولی قول می دم اگه تونستم هم بهتون سر بزنم و هم نظراتتون را بخونم البته........؟؟؟ اگه تونستم!!!؟؟؟

برام دعا کنید که امتحاناتم را خوب پاس کنم. آخرین امتحانم 19تیر......... پس تااون موقع

خداحافظ دوستان عزیزم